"Profesjonalne kadry - zarządzanie personelem w kontekście strategii biznesowej organizacji” to cykl szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską.

 

Szkolenia odbywają się w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem szkolenia jest podniesienie u kobiet i mężczyzn pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach na obszarze województwa małopolskiego wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznej rekrutacji i selekcji personelu, wdrażania programów służących diagnozie kompetencji pracowników i profilowania ścieżek rozwoju, w oparciu o kompetencje pożądane z punktu widzenia celów organizacji oraz z prezentacji i wykorzystania narzędzi IT do realizacji działań z zakresu zarządzania personelem.

 

Na szkoleniach uczestnicy otrzymają:

1. Materiały szkoleniowe (na każdych zajęciach odrębny komplet wiedzy)

2. Materiały biurowe (notatnik, długopisy i pendrive)

 

Szkolenia będą się odbywały w trzech trybach: dzienny, wieczorowy i weekendowy. Utworzonych zostanie 7 grup.

Zajęcia odbywać się będą o stałych porach:

- dzienne od 8 do 16, w tym przerwy kawowe i przerwa obiadowa
- weekendowe od 8 do 16, w tym przerwy kawowe i przerwa obiadowa
- wieczorowe od 16 do 20, w tym przerwa kawowa

Na każdych zajęciach będzie zbierana lista obecności oraz potwierdzenie wszystkich osób, które korzystają z zajęć.

Cały projekt trwa od 2 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Realizowany jest przez firmę Maculewicz Consulting – firmę specjalizującą się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych. Trenerzy to doświadczeni specjaliści w dziedzinie Human Resources.

 

 

Certyfikat z ukończenia cyklu szkoleń otrzymują osoby z 80% frekwencją!

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

wybierz język polski angielski